Beta Balie Debat: CO2 en de zeespiegel, van het Pleistoceen tot nu

Recording: Beta Balie Debat: CO2 en de zeespiegel, van het Pleistoceen tot nu

Broeikasklimaten in het verleden; wat gebeurde er toen de CO2 hoog was?

Appy Sluijs, Universiteit Utrecht

In het verleden fluctueerde de CO2 concentratie in de atmosfeer door natuurlijke oorzaken. Zo was de CO2 concentratie tijdens de laatste ijstijd zo’n 180 deeltjes per miljoen (ppm) en de afgelopen 10.000 jaar zo’n 280 ppm. Sinds de industriële revolutie is de CO2 concentratie gestegen naar 400. De afgelopen ~20 miljoen jaar was de CO2 concentratie nooit veel hoger dan in 2015. Maar zo’n 50 miljoen jaar geleden zat er wel 1000 ppm in de atmosfeer, vergelijkbaar met schattingen voor het einde van deze eeuw in een ‘business as usual scenario’.  Wat gebeurde er toen? En begrijpen we dat?

Een veranderend klimaat: Lessen uit van Pleistoceen

Joep Storms, TU Delft

De afgelopen 2 miljoen jaar heeft de aarde 20 ijstijden doorstaan, die gekenmerkt werden door sterke temperatuur schommelingen en zeespiegelveranderingen. Met het veranderende klimaat veranderde echter ook de neerslagpatronen waardoor rivieren zich aanpaste en soms veel en soms weinig zand en klei (sediment) naar zee brachten. Juist de kustgebieden zijn erg afhankelijk van de aanvoer van sediment om weerstand te bieden tegen een stijgende zeespiegel.

Visit the location's website here.