Film en discussie: Wie is er bang voor de vooruitgang?

De vooruitgang is niet meer wat het is geweest. Veel dingen waarvan de mensheid hoopte en verwachtte dat het ons dagelijks leven (en dan van onze kinderen) beter zou maken blijken niet te kloppen. Volgens Ronald Wright, auteur van het boek A short history of progress, trappen we steeds vaker in een ‘progress trap’: de vooruitgang schiet door en verslechtert juist ons leven. De film  Surviving Progress toont en bediscussieert dit thema vanuit verschillende perspectieven.

Een avond met toekomstonderzoeker aan de TU Delft Patrick van der Duin. Na een korte inleiding en discussie over ‘vooruitgang’, bekijken we samen met hem de documentaire ‘Surviving Progress’. Na afloop discussiëren we met elkaar over deze film en over de vraag wat vooruitgang nu eigenlijk is… of zou moeten zijn… en hoe we dat kunnen overleven.

Visit the location's website here.