Beta Balie Debat: Een RoboTutor met emotie

Robots gaan een steeds grotere rol in ons dagelijks leven spelen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe die robots werken om goed met ze om te kunnen gaan. Ik zal daarom een algemene achtergrond geven in de stand van zaken in de kunstmatige intelligentie. Omgekeerd is het belangrijk dat robots sociale vaardigheden hebben om met mensen om te gaan en ze op hun gemak te stellen. Ik zal de RoboTutor presenteren, een robot die zelf kan uitleggen wat robots zijn. Het uitdrukken van emoties speelt een belangrijke factor in het vormgeven van de sociale  vaardigheden van een robot. Ik zal daarom in het bijzonder ook ingaan op de rol van lichaamstaal en emotie en laten zien welke effecten emotionele lichaamstaal van een robot die lesgeeft heeft op zijn publiek.

Beta Balie: Creating Futures

De Beta Balie is een samenwerkingsverband van de TU Delft, het Science Centre, Studium Generale, Theater de Veste, TOP Delft en Delft Design. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen om een aantal grote bèta onderwerpen voor een breed publiek toegankelijk en bespreekbaar te maken. De Bèta Balie wil bijdragen aan het betrekken van de burger, het vergroten van innovatievermogen, het versterken van institutionele samenwerking, nationaal en internationaal en zij wil de stad als laboratorium gebruiken. De middelen daarvoor zijn lezingen, debatten, manifestaties en proeftuinen. De bijeenkomsten worden gehouden in het Prinsenkwartier waar TOP Delft is gevestigd, de TU Library, het Science Centre en Theater de Veste. Het jaar 2016 staat in het teken van de robotisering.

Visit the location's website here.