Bèta Balie debat: Sleutelen aan de Mens

Met Rector Magnificus Karel Luyben en Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar Ethiek Ibo van de Poel

gratis/vrij toegankelijk

Dit jaar viert de Technische Universiteit Delft haar 175-jarig jubileum, en als thema voor deze verjaardag is “Technology for Life” gekozen. Bij de Dies Natalis van de TU Delft heeft Rector Magnificus Karel Luyben in zijn Diesrede een optimistisch toekomstbeeld geschetst. Mede door het onderzoek dat plaatsvindt aan de TU Delft zullen we steeds meer invloed krijgen op de kwaliteit en de kwantiteit van ons leven. Van levensverlenging en mensverbetering tot het knippen en plakken met DNA – de mogelijkheden lijken onbegrensd!

Aan het eind van zijn betoog riep de rector op tot debat. Debat over de wenselijkheid van bepaalde technologieën. Maar ook over de vraag of we de morele verplichting hebben het leven te verbeteren als we de mogelijkheid hebben. Aan deze oproep geven we graag gehoor in dit Beta Balie Debat. Samen met hoogleraar Ethiek en Techniek Ibo van de Poel gaan we met Karel Luyben in debat over de vele ethische vragen die dit toekomstbeeld met zich meebrengt.

Visit the location's website here.