Bèta Balie: Toekomst van de Stad | Stedelijke Functies

Recording: Bèta Balie: Toekomst van de Stad | Stedelijke Functies

In de meeste steden zijn meerdere basisfuncties te herkennen. Dat zijn broedplaats (1), werkplaats (2), marktplaats (3), afzetgebied (4) en schuilplaats (5). Deze functies zorgden er voor dat er sprake was van een samenhangend geheel, vooral dankzij arbeidsdeling op een klein oppervlak. In deze opvatting is de stad vooral een productie en consumptiemilieu. De vraag voor de toekomst is, welke functies nog vervuld zullen worden en of er geen nieuwe functies ontstaan? Bijvoorbeeld de stad als speelplaats, als evenemententerrein, als energiebron of als nieuw natuurgebied. Er zijn de laatste jaren veel experimenten gedaan om dat te ontdekken. Verder is het de vraag op welk schaalniveau de stad zich zal ontwikkelen. Staat ons een verdere schaalvergroting te wachten naar megapolissen of juist een schaalverkleining?

Programma

Er is op basis van de genoemde thema’s een programma opgesteld. Vanaf woensdag 20 februari tot en met woensdag 20 juni zijn er 5 sprekers uitgenodigd. De avonden beginnen om 20:00 uur en duren maximaal tot 22:00 uur. De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgenodigde sprekers.

20 februari 2019, 20:00 uur Koos van Dijken De staat van de stad
20 maart 2019, 20:00 uur Naomi Jacobs Leven in de stad
volgt Floris Alkemade Toekomstige kwaliteit van de stad
15 mei 2019, 20:00 uur Jan-Hendrik Bakker Stedelijke functies
5 juni 2019, 20:00 uur Govert Derix Stedelijke toekomst
Visit the location's website here.