Hemelverschijnselen nabij de horizon, naar Minnaert en Wegener, Bernoulli en Hamilton

Voor de wiskunde liefhebber! Een lezing over chaostheorie en de wiskundige modellen die daar de grondslag van vormen.

Hieronder een introductie van de lezing door de spreker zelf, hoogleraar wiskunde aan de U-Groningen, Henk Broer:

Binnen de geometrische optica worden lichtstralen gedefinieerd met het Principe van Fermat, dat zegt dat lichtstralen paden van de korste tijd volgen. Later gaat dit over in het Principe van Hamilton. Het blijkt dat een flink aantal optische verschijnselen in de atmosfeer te verklaren is met een medium dat bestaat uit twee homogene lagen. Aan de orde komen blinde stroken en zones in de ondergaande zon, maar ook fata morgana’s. Voor gladde brekingsindex-profielen wordt de theorie differentiaalmeetkundig, waarbij lichtstralen gevormd worden door geodeten. Dit levert meteen een dynamisch systeem op. In de eenvoudigste benadering zijn de systemen integreerbaar, maar ook storingen hiervan zijn mogelijk, waarbij Chaos kan optreden. Een groot aantal van deze modellen blijkt kan gerealiseerd worden in termen van een omwentelingsoppervlak.

Deze lezing wordt aangeboden door de studievereniging van Wiskunde en Informatica, WISV Christiaan Huygens