Relativiteit Gerepareerd – Einsteins Ongelijk

Recording: Relativiteit Gerepareerd – Einsteins Ongelijk

Drie TU ingenieurs claimen een model van het universum te hebben ontwikkeld op basis van bestaande natuurkunde en waarnemingen.  De basis van het model zijn Noethers  wetten van behoud van energie-momentum, waarbij zij Einsteins relativiteitstheorie hebben aangepast om aan Noethers wetten te voldoen. Hun theorie: “Quantum Relativiteit” kent geen paradoxen, singulariteiten of donkere energie. Ir. Roodenburg laat zien wat in hun theorie de eigenschappen van het universum zijn. Ook geeft de theorie uitsluitsel over de kleinste kwanta van energie, ruimte en tijd.

Hun theorie wordt gesteund door de verdeling van sterrenstelsels over het universum en door de eerste waarnemingen van de Hubble telescoop, die laat zien dat de kosmische inflatie gelijk is aan de roodverschuiving plus 1. Ook verklaart hun theorie waarom we op aarde geen zwaartekrachtgolven kunnen meten.

Het is een presentatie over een totaal nieuwe visie op het universum, geheel gebaseerd op bestaande (relativistische)natuurkunde.

Visit the location's website here.