De Gelukkige Stad

Kom vrijdag 3 juni ook naar de lezing over het interuniversitair InnovatieLAB “De gelukkige stad”! Wetenschappers en honousstudenten van drie universiteiten werken samen om innovatieve ideeën voor de gelukkige stad van de toekomst te creëren. Tijdens de lunchlezing spreken initiatiefnemers Ir. Robbert Jan van der Veen, stedenbouwkundige, universitair gastdocent en eigenaar van stedenbouwkundig bureau plein06, Stella Groenewoud, masterstudente Architecture TU Delft en Hoogleraar Pieter Desmet van de faculteit Industrieel Ontwerpen. Pieter is betrokken bij het InnovationLAB en doet al jaren onderzoek naar positive design: ontwerpmethodieken voor geluk.

Visit the location's website here.