Geld komt uit het niets

Recording: Geld komt uit het niets

Van geldeconomie naar menselijke economie

De crisis is nog niet ten einde. De werkeloosheid groeit, bezuinigingen zijn aan de orde van de dag.

Ad Broere – econoom, oud-bankier, docent, auteur en ondernemer, schreef het boek ‘Geld komt uit het niets’. In het boek legt hij in heldere taal uit wat geld is, hoe het gecreëerd wordt, wat daar de risico’s van zijn en hoe we naar een economie moeten transformeren waarin geld weer het ruilmiddel is zoals het bedoeld is.
In deze lezing een vogelvlucht door de economische en monetaire actualiteit, wat er niet deugt aan ons geldsysteem en hoe dit snel dreigt mis te lopen. Maar ook een suggestie hoe het wel kan en wat wij daar zelf aan kunnen doen.

Visit the location's website here.