Grote Denkers: Erotiek – Eros als fundament van het bestaan

‘Eros is ons verlangen naar waarheid’, zegt Socrates in het Symposium, ‘en daarmee de bron van onze scheppingsdrang’. Eros, halfgod en kind van armoede en succes, is volgens Plato niet alleen de drijfveer van ons verlangen naar lichamelijke versmelting, maar ook van de drang om te naderen tot alles wat waardevol, waarachtig en zuiver is. Daarmee is Eros een drijfveer voor kunst, wetenschap en religie.

In de geschiedenis van de filosofie wordt erotiek uiteenlopende rollen toegedicht: van een centrale rol op aarde (Plato) tot een weg om het aardse bestaan te ontstijgen (George Bataille).

Volgens veel grote denkers is erotiek onlosmakelijk met ons dagelijks bestaan verweven en heeft het niet alleen met seks of lichamelijkheid te maken, maar met alle terreinen van het leven.

‘Heden ten dage wankelt Eros’, zeggen een aantal moderne filosofen, ‘want we hebben Eros uitgeleverd aan de alles homogeniserende consumptiemaatschappij’. Zo schrijven onder meer Byung-Chul Han in De vermoeide samenleving en Ad Verbrugge in In staat van verwarring, het offer van liefde. Zij vragen zich af of Eros economie is geworden en daarmee de liefde (tot mensen en dingen) tot ruilmiddel gereduceerd. Ook Martha Nussbaum zet in haar capabilities approach Eros tegenover het hedendaagse rendementsdenken.

We sluiten af met een korte dialoog en reflectie over erotiek in het dagelijks leven. Daarbij gaan we in op erotiek -in de ruime zin van het woord- in kunst en techniek.

Over de docent:

Marlou van Paridon werkte ruim 25 jaar in managementfuncties bij overheid en bedrijfsleven en reisde daarnaast als reisjournaliste enkele keren de wereld rond. Zij studeerde filosofie aan de UVA en Philosophy of Management and Organizations aan de VU. Sinds 5 jaar ontwikkelt zij programma’s voor zin en richting in werk en leven waarin Eros een centrale rol inneemt. Zij is docent Erotiek in de filosofie bij de ISVW, de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. In 2010 verscheen haar boek de ZIN aan het werk. Zij geeft daarnaast training en begeleiding van socratische gespreksvoering. Zie ook www.hetsocratischgesprek.nl en www.schitteringfilosofie.nl

Visit the location's website here.