Grote denkers over moderne idealen: Verwondering als levenskunst

“De mooiste en diepste ervaring die een mens kan hebben is het gevoel van mysterie. Dit is de wortel van religie en de drijfveer van werkelijke kunst en wetenschap. Wie deze ervaring niet heeft gekend, lijkt mij levenloos dan wel blind”. Aldus Albert einstein (1932).

Bovenstaand citaat wijst een besef van mysterie haarzuiver aan als onmisbaar ingredient van levenskunst. In een wereld waar antwoorden veelal belangrijker worden geacht dan vragen, stelt Einstein een indringende diagnose. Zou de Westerse mens ontworteld bestaan, zonder werkelijk te leven en ziende blind zijn? Indrukwekkend is het menselijk vermogen om te overleven, maar overleven maakt de mens nog niet compleet. Levenskunst kan worden gezien als zoektocht naar een vervult en compleet mens-zijn.

De lezing culmineert in een nieuw ethisch – door muziek geinspireerd – paradigma dat de opgaven waarvoor de mensheid heden te dage staat op eenvoudige wijze hanteerbaar maakt.

Stadsfilosoof, wijsgeer, docent en schrijver Hubertus Bahorie studeerde filosofie in Nijmegen. Zijn lezingen, lessen, consulten en dialogen bevinden zich op het snijvlak van Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie (LEF) en zijn steevast erop gericht om tot zelfinzicht en praktische wijsheid te komen.

Visit the location's website here.