Grote Denkers: Schopenhauer over Geluk

Grote Denkers over Moderne Idealen

Wat wil de moderne mens? Natuurlijk: allereerst gelukkig zijn, maar hij streeft ook naar authenticiteit, autonomie en vrijheid. Grote filosofen zetten stevige vraagtekens bij deze moderne idealen.

Schopenhauer over Geluk

Alle mensen streven van nature naar geluk. Een kansloze onderneming, meent de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer. We zijn volgens hem alleen maar gelukkig in de mate waarin we ons lijden (tijdelijk) kunnen opheffen. Toch geeft Schopenhauer ook praktische tips hoe het leven het best vormgegeven kan worden, gesteld dat geluk toch enigszins mogelijk is. Filosoof/ethicus Menno de Bree presenteert een pessimistische filosofie die uniek, urgent en inspirerend is.

Drs. Menno de Bree doceert filosofie en ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarnaast verzorgt hij onder de naam “Menno Denkt” denktrainingen voor professionals.

Visit the location's website here.