Het Filosofisch Café over Robotliefde

Gezelschapsrobots zijn in opkomst. Volgens voorstanders beloven ze een antwoord op toenemende zorgkosten, eenzaamheid en op onvervulde verlangens.. We kunnen met ze communiceren, vriendschappen met ze opbouwen en zelfs seks met ze hebben. Critici bezien de ontwikkeling met grote zorg: liefde en vriendschap veronderstellen wederkerigheid, en dat is onmogelijk met een machine. Met robots kunnen we alleen instrumentele relaties hebben. Maar volgens de voorstanders is het een kwestie van wennen; we zullen sociale robots vanzelf gaan accepteren.

Hoe kunnen we deze uiteenlopende visies op de mogelijkheid van robotliefde  waarderen?  Zijn de sociale robots onschuldige instrumenten, of gaan ze ons en onze ideeën over liefde, vriendschap en zorg op een ingrijpende manier veranderen? Hebben ze dat niet zelfs al gedaan? En is dat erg? Technologie maakt deel uit van onze menselijkheid. Maar wie bepaalt wat liefde is, wat goede zorg is, en vriendschap? Daarover hebben mensen heel verschillende ideeën. Precies daarom zouden er meer stemmen en perspectieven betrokken moeten zijn bij het ontwerpen van gezelschapsrobots.

Dr.ir. Martijntje Smits is techniekfilosoof en ingenieur en werkt als onderzoeker en docent aan uiteenlopende universiteiten en instituten. In haar werk, onder andere op het gebied van robotica, stelt zij de vanzelfsprekendheid van technologische toekomstbeelden ter discussie en pleit ze voor het delen van de verbeeldingsmacht.

 Dit programma is een initiatief van Studium Generale TU Delft en theater De Veste Delft.
Om kaartjes te kopen via theater De Veste klik hier.

Visit the location's website here.