Het Filosofisch Café: Tussen waarheid en wetenschap met Vincent Icke

Kaarten € 7.50/student € 5 via Theater de Veste

We verwachten van de wetenschap dat zij systematisch ontdekkingen doet en zekerheden onthult. Maar volgens natuur- en sterrenkundige Vincent Icke bestaat zo’n ‘wetenschappelijke methode’ niet. Alleen wiskunde levert honderd procent zekerheden op. Alle andere wetenschappen zijn een proces van vallen en opstaan.

Onze misvatting van de wetenschap leidt zelfs tot ondermijning van het maatschappelijk vertrouwen erin. Vanavond ontleden we met Vincent Icke het ware wezen van de wetenschap zoals we die niet eerder kenden en erkenden. De wetenschapper als altijd zoekende, scheppende vernieuwer, niet als toepasser van een ‘methode’ waardoor waarheid wordt onthuld.

Een programma van Nieuw Licht in samenwerking met Studium Generale TU Delft en Theater de Veste.

Het publieke debat is met de komst van social media ingrijpend veranderd en het wordt er meestal niet genuanceerder op. De vertwittering van het debat was in 2015 voor de filosofen en schrijvers Frank Meester en Coen Simon de belangrijkste drijfveer voor de lancering van de serie filosofische pamfletten Nieuw Licht. Rondom elke uitgave wordt een reeks debatten georganiseerd.

Visit the locations website here.