Slavernijgeschiedenis van Nederland: Slavernijverleden in het Rijksmuseum

Recording: Slavernijgeschiedenis van Nederland: Slavernijverleden in het Rijksmuseum

Registratie via Theater de Veste

Na een eeuw van relatieve stilte rondom de slavernijgeschiedenis van Nederland, is er met name in het afgelopen decennium een enorme groei in aandacht voor het onderwerp gekomen. Studium Generale brengt in samenwerking met Theater de Veste een serie van vijf lezingen over het slavernij- en koloniaal verleden van Nederland.

In 2002 vindt de installatie van een nationaal monument voor het slavernijverleden plaats en in 2007 wordt het onderwerp in de Nederlandse canon opgenomen. In de afgelopen jaren is het werk van onderzoekers, activisten en kunstenaars die hier al jaren aandacht aan besteden, meer gemeengoed aan het worden. Toch blijft de algemene kennis op dit gebied achter, mede door de gebrekkige aandacht in het onderwijs voor deze verhalen.

De vierde lezing in deze reeks is van Eveline Sint Nicolaas over het Slavernijverleden in het Rijksmuseum. De tentoonstelling Slavernij die tot eind augustus 2021 in het Rijksmuseum was te zien, nam de bezoeker aan de hand van tien persoonlijke verhalen mee door ruim 250 jaar Nederlandse koloniale geschiedenis. De tentoonstelling belichtte het leven van mensen die deel uitmaakten van de handelsdriehoek tussen Europa, Afrika en Amerika; het gebied rond de Indische Oceaan; zuidelijk Afrika; en tot slaaf gemaakte mensen die naar Nederland werden gebracht. Het zijn verhalen over tot slaaf gemaakte mensen en slavenhouders, mensen die profiteerden van het systeem of juist vochten tegen het systeem, strevend naar vrijheid en gelijke behandeling. Hoe zag hun leven eruit? Welke kennis bezaten zij, en hoe verhouden zij zich tot een systeem waarin mensen andere mensen als hun eigendom beschouwden? Eveline Sint Nicolaas vertelt in haar lezing over de totstandkoming van deze tentoonstelling, de reacties op de tentoonstelling en wat er op de langere termijn zal worden gedaan met de verworven kennis en contacten.

Over de spreker
Eveline Sint Nicolaas (1971) is senior conservator Geschiedenis van het Rijksmuseum Amsterdam. Zij studeerde Sociaal Economische Geschiedenis en Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1998 werkzaam bij het Rijksmuseum. Zij gaf leiding aan het team van conservatoren die de Slavernij tentoonstelling in het Rijksmuseum (12 feb 2021-30 mei 2021) maakte. In 2017 verscheen haar boek Ketens & Banden. Suriname en Nederland sinds 1600, over de gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland aan de hand van de collectie van het museum. Zij is voorzitter van de werkgroep terminologie van het Rijksmuseum.

Ook in deze reeks
Nancy Jouwe – Herinneringscultuur & Hedendaagse impact | 3 november

Bezoek ons met een coronatoegangsbewijs

Om voorstellingen in Theater de Veste te bezoeken heb je een geldig coronatoegangsbewijs nodig. Dit is een negatieve testuitslag (testbewijs) zijn, of een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld bent van corona (herstelbewijs). Deze dien je in de CoronaCheck-app of geprint via CoronaCheck.nl in een QR-code om te zetten. Lees meer…

Visit the location's website here.