Het Oekraïnereferendum breder beschouwd

Recording: Het Oekraïnereferendum breder beschouwd

Op 6 april 2016 zal het tweede landelijke referendum in de moderne geschiedenis van Nederland gehouden worden. Het onderwerp is het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Ruim 400.000 mensen hebben een handtekening gezet om dit referendum mogelijk te maken, maar de politieke campagne erover komt nog maar mondjesmaat op gang.

Veel voor- en tegenstanders vliegen elkaar in de haren om de uitleg van dit complexe akkoord. Want waar gaat het verdrag nou eigenlijk over? Om jongeren beter te informeren over het hoe en wat van het associatieverdrag organiseert AEGEE – één van Europa’s grootste studentenorganisaties – vrijdag 4 maart een lezing met slaviste en journalist/schrijfster Laura Starink. Deze lezing is de kick-off van de campagne ‘Think before you Vink’, waarmee het debat wordt gestimuleerd en jongeren worden aangespoord om naar de stembus te gaan.

Het ziet ernaar uit dat de uitslag van het referendum spannend zal worden. De peilingen voorspellen dat de verplichte opkomst van 30% gehaald zal worden en veel fracties in de Tweede Kamer hebben al aangegeven de uitkomst van het raadgevend referendum te zullen respecteren.

Voor meer informatie: www.facebook.com/thinkbeforeyouvink

Visit the location's website here.