Illusofismen

Uitgaand van een waargebeurde anekdote laat goochelaar en filosoof Tilman Andris zien dat goochelaars een complex spel spelen met je waarneming en denkvermogen. Controle over je redeneerprocessen blijkt daarbij even belangrijk als het sturen van je aandacht. Maar met name verbergt de goochelaar de ware oorzaken van wat hij je toont en suggereert hij dat er andere (“magische”) oorzaken aan ten grondslag liggen. Hoe onze hersenen causale verbanden proberen te achterhalen – en hoe dit mis kan gaan – is dan ook een centraal onderwerp v an deze lezing.

Een presentatie op het snijvlak van filosofie en bedrog, met veel praktische demonstraties.

Visit the location's website here.