Lezing met muziek: Jeroen Bosch

Recording: Lezing met muziek: Jeroen Bosch

Op 9 maart 2016 vond om 20.00 uur in de kapel van de Waalse Kerk in Delft een kunstbeschouwing door Michael Jepkes plaats over het werk van Jeroen Bosch. Het Herman Hollandersconsort onder leiding van Guido Groenland zong muziek uit de XVIe eeuw.

Jeroen Bosch is een van de meest fascinerende schilders uit de Nederlandse geschiedenis. Geboren in den Bosch in ongeveer 1450 en daar gestorven in 1516, maakt dat we dit jaar zijn 500ste sterfdag gedenken. Toch weet zijn werk nog altijd ongelooflijk te boeien en zou je in sommige opzichten niet zeggen dat zijn werk een half millennium geleden is gecreerd. Bosch was zowel kind van zijn tijd als trendsetter. Hij werd ook wel ‘den duvelmakere’ genoemd – de duivelmaker. Zijn redelijk morbide als satirische voorstellingen geven ons een prachtig kijkje in de hearts and minds van zijn tijd. Hoewel heel beeldrijk is zijn vernieuwende stijl niet makkelijk ‘leesbaar’ voor ons 21ste eeuwers. De analyse van zijn schilderijen vereist een gedegen kennis van de Roomsch Katholieke tijdgeest, maar ook van het occulte gedachtengoed en de angsten die het leven in de Middeleeuwen beheersten.

Zijn meest beroemde werken, waar je makkelijk urenlang in kunt ‘rondwandelen’ zijn o.a. de drieluiken ‘de Tuin der Lusten’ en ‘de verzoeking van de heilige Antonius’. Een aantal belangrijke werken werden op deze avond geanalyseerd en bekeken.

De muziek deze avond kwam uit kringen van Bosch: werken van Josquin, Brumel, de la Rue en anderen. Muziek die hij zeer waarschijnlijk gehoord heeft en die hem zeker zal hebben geïnspireerd bij zijn werk.

Michael Jepkes (1938) is beeldend kunstenaar.

www.michaeljepkes.com 

Het Herman Hollanders Consort zong vierstemminge muziek uit de Renaissance.