Op reis naar het zwarte gat: verscheuren of verbranden? (Inschrijving verplicht)

Zwarte gaten zijn een van de meest fascinerende voorspellingen van Einstein’s Algemene Relativiteitstheorie. Sinds Hawking ontdekte dat zwarte gaten kwantummechanisch moeten stralen en als gevolg langzaam vergaan, zijn zwarte gaten het laboratorium bij uitstek voor theoretisch natuurkundigen om ideeën over de samensmelting van de algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica te toetsen, die bijvoorbeeld hebben geleid tot het zogenaamde holografische principe. Een reeks aan theoretische observaties en gedachten-experimenten hebben recent, via de informatie paradox, geleid tot een tot op heden onopgelost en scherp geformuleerd mysterie: verscheurt of verbrand een waarnemer die in het zwarte gat valt? In deze lezing zal Dr. Jan Pieter van der Schaar (UvA) de fundamentele paradox in de kwantumfysische beschrijving van zwarte gaten introduceren en uitleggen hoe deze aanleiding geeft tot de vraag gesteld in de titel.

NB: Inschrijving voor deze lunchlezing is verplicht! VOL=VOL, dus schrijf je in voor plek en een gratis lunch op http://goo.gl/forms/n87cgvXO8t

Deze lezing wordt in samenwerking met de VvTP georganiseerd.

lunchlezing 24 februari

Visit the location's website here.