Professoren in de theaterarena met o.a. rector magnificus Karel Luyben

HET EEUWIGE LEVEN MET CRISPR?

Theater De Veste Theatercafé /  Asvest 1, 2611 PK Delft

Een avond waarin niets vaststaat en van alles kan gebeuren!
De TU Delft bestaat 175 jaar en viert dit onder de noemer ‘Technology for Life’. Een zeer goede reden om Rector Magnificus Karel Luyben als gast uit te nodigen voor ‘Professoren in de theaterarena’.

Over de sprekers
Prof. Ir. Karel Luyben is sinds januari 2010 Rector Magnificus van de TU Delft. Hij studeerde Scheikundige Technologie aan de TU Eindhoven. In 1983 werd hij hoogleraar Bioprocestechnologie aan de TU Delft en stond aan de wieg van de gezamenlijke biotechnologische activiteiten met de Universiteit Leiden. Van april 1998 tot zijn benoeming als rector was Luyben decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft. In zijn jaren als hoogleraar hadden zijn werkzaamheden een internationaal karakter. Als rector – en daarvoor als decaan – ligt zijn werkterrein nu meer in Delft. Toch blijft zijn blik naar buiten gericht: de TU Delft moet een ‘truly international’ universiteit worden, met een aantrekkelijk masteraanbod voor internationale studenten. Kwaliteit staat daarbij voorop.

Prof.dr. Sjoerd Repping (Hoogleraar UvA/Hoofd Centrum van voorplantingsgeneeskunde AMC) is een internationaal toponderzoeker op het gebied van de humane voortplantingsgeneeskunde. Tevens is hij met verve aanwezig in het maatschappelijke debat over nieuwe vruchtbaarheidstechnieken en toepassingen van stamcellen, en ook in die zin een rolmodel voor een nieuwe generatie jonge onderzoekers.

Visit the location's website here.