Verkiezingsdebat TU Delft 175: Energie en Klimaat in 2042

In het kader van het lustrum 175 jaar TU delft organiseren Studium Generale en TU Delft Debating Club een serie verkiezingsdebatten. Twee maal tijdens de lunch en vlak voor de verkiezingen een groot slotdebat ‘s avonds in het Auditorium van de Aula.

Het tweede lunchdebat staat gepland op 15 februari in de hal van de faculteit I.O. en heeft als thema Energie en Klimaat. Wat worden de energiebronnen van de toekomst? En zou de TU Delft fossielvrij moeten zijn? Wat is de zin en onzin van klimaatverdragen?

Deze vragen bepalen onze toekomst niet alleen voor de komende vier jaar, maar voor de komende vijfentwintig jaar. Hoe voorzien we in onze energiebehoefte in 2042 als de TU 200 jaar bestaat?

Het panel bestaat uit:

  • Gjalt Annega (Fossil Free TU Delft)
  • Leendert Verhoef (Green Office TU Delft)
  • Stijn de Vreede (JOVD Delft)
  • Jorino van Rhijn (moderator, TU Delft Debating Club)

Toegang gratis, en voor de lunch wordt gezorgd!

Visit the location's website here.