Veritas Forum: Is de mens een machine?

Recording: Veritas Forum: Is de mens een machine?

Toegang en eerstje drankje bij borrel achteraf gratis.

Sprekers: prof.dr. Gerrit Glas en prof.dr. Catholijn Jonker
Moderator: Pieter Brorens

“Ik vrees dat kunstmatige intelligentie de mens compleet zal gaan vervangen” – Steven Hawking, WIRED december 2017.

Kunstmatige intelligentie wordt steeds slimmer. Steeds ingewikkelder werk wordt overgenomen door computers. De kloof tussen mens en machine lijkt hierdoor steeds kleiner te worden. Is er straks nog wel verschil tussen mens en machine? Of is de mens de machine? Deze vraag is belangrijk omdat dit bepalend is voor ons wereldbeeld. Hoe kijken wij naar machines en naar onszelf? Als we géén machine zijn, wat zijn we dan wel? Als we wél een machine zijn, hebben we dan nog vrije wil? Bij dit Veritas Forum presenteren twee sprekers hun kijk op deze vragen en gaan hierover in debat met elkaar en het publiek. Samen met hen ga je op zoek naar een antwoord.

Prof.dr. Gerrit Glas is werkzaam als psychiater en daarnaast als filosoof van de neurowetenschapper en als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de VUA.

Prof.dr. Catholijn Jonker is hoogleraar Interactive Intelligenca aan de TU Delft.

Pieter Brorens studeert Life, Science and Technology aan de TU Delft. Tevens is Pieter lid van het dagelijks bestuur van de VeRa, TU Delft en voorzitter van de debatondervereniging Logica bij de Delftsche Studenten Bond.

Borrel na afloop bij de DSB, Oude Delft 123.

Dit forum is een samenwerking van de Delftsche Studenten Bond, het Veritas Forum en Studium Generale TU Delft.

Visit the location's website here.