GEANNULEERD: Van Leeuwenhoeklezing: 100 km/u?

In navolging van het meest recente advies van het RIVM en kabinet zijn wij genoodzaakt alle programma’s t/m 6 april af te gelasten. Houd de website, de nieuwsbrief en de social media kanalen in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Gratis en vrij toegankelijk

Binnenkort geldt op alle Nederlandse snelwegen overdag een maximum snelheid van 100 km/u. De aanleiding hiervoor is de stikstofcrisis. Wat zijn de voor- en nadelen van deze snelheidsverlaging? Denk aan reistijden, verkeersveiligheid, milieueffecten en natuurlijk ook de positie van stikstof. En hoe weeg je die voor- en nadelen onderling af? En wat komt er uit die afweging, is het wel of niet een goed idee om de snelheid te verlagen? In deze lezing staan deze onderwerpen centraal.

Visit the location's website here.