Veritas Café: Economie van goed en kwaad | over marktdenken en moraal

Wees op tijd | maximaal 70 mensen is toegestaan (vol=vol)
In een opinieartikel in de New York Times schreef een medewerker van het Witte Huis onlangs:
“Trump is amoreel. Iedereen die met hem samenwerkt, weet dat hij niet wordt geleid door
onderliggende principes.” Ook in onze samenleving worden we vaak meer door marktwerking en
economische winst gestuurd dan door onderliggende principes. Toch blijkt uit de dagelijkse ophef
in de (sociale) media dat we hoge verwachtingen van bedrijven hebben wat betreft eerlijkheid,
gelijkheid, duurzaamheid en andere principiële kwesties. Is marktwerking een goede basis voor een
maatschappij of hebben we een set onderliggende principes nodig om goed samen te leven? Samen
met Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de VU, zullen
we nadenken over deze vragen in een gemoedelijke setting. Dit Veritas-Cafe is een
samenwerkingsproject met Studium Generale TU Delft.

Over Govert Buijs
Govert J. Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Faculteit der
Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam. Ook doceert hij ‘filosofie van de economie’ aan de
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van deze universiteit. Hij
promoveerde in 1998 op een proefschrift over totalitaire ideologieën en religie. Zijn huidige
onderzoek richt zich op moraliteit en markten. Momenteel leidt hij een team van economen,
filosofen en theologen in het ‘Good Markets’ onderzoeksproject naar de vraag of samenlevingen
met een vrijemarkteconomie floreren als burgers, overheden en bedrijven de moraal respecteren
en deugdzaam handelen.
(van http://www.vu.centrumethos.nl/prof-dr-g-j-buijs/ )

Over Veritas
Veritas organiseert bijeenkomsten waar alle studenten en docenten welkom zijn. Tijdens een
Veritas-bijeenkomst komen de grote levensvragen aan bod. We laten verschillende
levensbeschouwingen hun licht daarover schijnen. Het Veritas-forum is begin jaren negentig
gestart op Harvard University. Het is ons verlangen om door te luisteren, te discussiëren, te
debatteren en te inspireren het ware leven te verkennen. Bezoek nl.veritas.org voor meer
informatie.

Visit the location's website here.