Veritas Forum: Doelzoekend – waardoor wordt jouw leven geleid?

Het gaat deze avond over je levensdoel. Een persoonlijke vraag die bepalend is voor veel aspecten van het leven. Wat is je levensdoel? Waarop is dit doel gebaseerd? En welke consequenties heeft dat doel voor je handelen? Hoe voorkom je dat je meewaait met de massa en zorg je dat je een eigen koers blijft varen?

Om daar beter inzicht in te krijgen hebben we twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd om over dit onderwerp te spreken en met elkaar in debat te gaan. André Rouvoet heeft als vice-premier onder Balkenende IV het land ook tijdens de crisis geleid. Jakob Fokkema heeft jarenlang de visie van de TU Delft bepaald als rector magnificus. Vanuit hun persoonlijke visie hebben ze ooit hun leven vorm gegeven. Avondleider André Zwartbol zal de discussie leiden en zal ervoor zorgen dat er genoeg ruimte is om vragen te stellen aan de sprekers.

Nieuwsgierig of enthousiast geworden? Kijk dan ook rond op facebook.com/veritasdelft of op onze landelijk website nl.veritas.org waar ook fora te vinden zijn in andere steden.

Visit the location's website here.