Wat betekent RoboValley voor de stad Delft?

Wat betekent RoboValley voor de stad Delft? door Arthur de Crook – directeur van RoboValley

De  TU Delft wil graag een leidende rol nemen in de ontwikkeling van de nieuwe generatie robotica. De verwachting is dat robots de komende jaren een grote rol binnen de maatschappij en in de economie gaan spelen. Met de oprichting van TUDelft Robotics Institute waarin alle onderzoekers op het gebied van robotica van de TU samenwerken is een eerste stap gezet. De volgende stap was de oprichting van RoboValley die als taak heeft om de acceptatie van robotica in de samenleving te bevorderen en het gebruik van robotica als oplossing voor maatschappelijke, economische, industriële en ecologische problemen te stimuleren. Dit doet RoboValley door alle belangrijke spelers, zoals de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven te verbinden.

Arthur zal ingaan op vragen als: “hoe staat het er voor, hoe is het georganiseerd, wat zijn verwachtingen en problemen en wat betekent Robovalley voor de stad Delft?”.
Meer informatie: http://www.robovalley.com

Deze lezing is gratis en vrij toegankelijk.

Visit the location's website here.