Wat zit er eigenlijk in ons water?

Recording: Wat zit er eigenlijk in ons water?

“over de chemische en energetische verontreinigingen van water en wat daar tegen te doen”

Iedereen heeft dagelijks met water te maken. Wanneer we douchen, eten koken en niet te vergeten wanneer we een lekker glas water drinken. Water is voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend, dat we zelden stilstaan hoe bijzonder water eigenlijk is.

“Water is geen element dat door een leerling schepper is gemaakt” (prof.ir. G.S. Bos), daarvoor is het wonder van water veel te groot en heeft water veel te veel bijzondere eigenschappen. Water blijkt maar liefst 69 anomalieën te hebben (Prof. Martin Chaplin).

Het Nederlandse drinkwater staat bekend als het beste van de wereld. Meer dan 10 jaar geleden werden voor het eerst sporen van medicijnresten in drinkwater gevonden. Dit water was gezuiverd uit rivierwater, waar de industrie op loost en waar de rioolwaterzuiveringsinstallaties het gezuiverde afvalwater op lozen. Nu worden medicijnresten ook aangetroffen in drinkwater dat uit grondwater is gezuiverd. Hoe zuiver is ons water eigenlijk?

De verontreinigingen van het drinkwater zijn een bron van zorg. De waterleidingbedrijven investeren tientallen miljoenen euro’s in nieuwe zuiveringstechnieken. Prof.dr.ir. Walter van der Meer pleit in zijn intreerede in Delft voor het leveren van water van een ‘onberispelijke’ kwaliteit door membraan-filtratie toe te passen. Maar hoeveel energie zit er dan nog in dit water? Hoe levend is dit water nog? Zijn deze en andere technische zuiveringsmethodieken wel afdoende? En wat als water een informatiedrager blijkt te zijn zoals beweerd wordt door Nobelprijswinnaar dr. Luc Montagnier? Hoe kun je eventuele verontreinigde informatie dan zuiveren?

Ir. Frank Silvis (56 jaar) heeft civiele techniek gestudeerd in Delft. Hij heeft gewerkt bij Grondmechanica Delft (grondwater, zeewater, rivierwater), BDG Architecten/Ingenieurs (koelwater, bluswater, rioolwater) en als hoofd van het ingenieursbureau en regiodirecteur bij Vitens (drinkwater). Hij is nu zelfstandig energetisch onderzoeker en adviseur. Zijn levensmissie is: iedereen gezond en vitaal drinkwater.

Visit the location's website here.