Bèta Balie: Windenergie op de Noordzee

gratis en vrij toegankelijk

In de serie over energietransitie houdt Bram du Saar, projectcoördinator Langetermijn Windenergiestrategie op zee bij het ministerie van BZK een inleiding over ontwikkeling van windenergie op zee. Hij gaat in op lessen uit het verleden, het heden en wat de toekomst kan brengen. Bij de blik op de toekomst kijkt hij ook naar wat het regeerakkoord van Rutte III mogelijk in petto heeft.

De SER-partners hebben in het Energieakkoord (2014) afgesproken dat in 2023 16% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen. Daarom heeft de Rijksoverheid gebieden aangewezen waar windparken op zee kunnen worden gebouwd.
Om hoeveel windenergie gaat het? In 2017 wordt bijna 1 Gigawatt (GW) opgewekt door windmolens in zee. In 2023 is dat naar verwachting 4.5 GW. Met de afspraken uit in de Energieagenda (2016) kan dat in 2030 mogelijk in totaal 11, 5 GW worden.

Visit the location's website here.