Bèta Balie: ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’

Recording: Bèta Balie: ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’

De wereld stond er nog nooit zo goed voor als vandaag, en we kunnen haar nog veel beter maken, als we ons daartoe inspannen.” aldus Boudry.

In deze lezing waarbij ook tijd is voor vragen, breekt Maarten Boudry een lans voor het vooruitgangsdenken. Om de wereld te verbeteren, moet je eerst geloven dat zoiets mogelijk is. Doemdenken en pessimisme sporen niet aan tot actie, zoals veel mensen denken, maar leiden tot fatalisme en berusting, terwijl vooruitgangsdenken net wervend is. Hij pleit voor de beproefde waarden van wetenschap en verlichting om nieuwe uitdagingen te lijf te gaan.

Nog nooit leefden we zo lang, zo welvarend en zo vreedzaam als vandaag. De wereldwijde levensverwachting is sinds 1800 gestegen van 30 jaar naar meer dan 70 jaar. Kindersterfte is spectaculair gedaald. Infectieziekten zijn sterk teruggedrongen, er worden veel minder oorlogen gevoerd. Maar als we het zo goed stellen, waarom geloven zoveel mensen dat het bergaf gaat met de wereld? Is de ondergang echt nabij, of is dat een illusie?

Maarten Boudry (1984) is een Vlaamse wetenschapsfilosoof, scepticus en optimist. Hij is verbonden aan de Universiteit van Gent en columnist van NRC.

Dit is een programma van Bèta Balie Delft
De Bèta Balie is een initiatief in Delft. De  TU DelftStudium Generale Delft,  Theater de Veste, TOP Delft,  Ontwerpersvereniging DelftDesign  en Stichting Toekomstbeeld der Techniek  bundelen hun expertise om technische en maatschappelijke uitdagingen te verbinden en verder uit te diepen. Klimaat, robotica, energie, cyberspace, slimme steden, zorg, kunst… noem maar op, allemaal zijn ze het product van mensen en technologie. We programmeren lezingen, debatten, workshops, pilotprojecten en theaterproducties om techniek, innovatie en maatschappij bij elkaar te brengen en in de praktijk te laten zien. Bijvoorbeeld een ballet met dansers en drones, een design challenge over hoe we met robots samen kunnen leven, of een debat over hoe we gezamenlijk met de universiteit en de inwoners van Delft een smart city kunnen maken. Onze activiteiten vinden voornamelijk plaats in Theater de Veste Delft  of  het Prinsenkwartier Delft.

 

 

Visit the location's website here.