Broodje Filosofie: Vrouwenvoetbal in Nederland. Spiegel en katalysator van maatschappelijke verandering.

Recording: Broodje Filosofie: Vrouwenvoetbal in Nederland. Spiegel en katalysator van maatschappelijke verandering.

Gratis toegang en broodje    

“Spiegel en katalysator van maatschappelijke verandering”

Wat geeft de filosofie het huidige voetbal- en genderonderzoek te bieden? Binnen het bredere terrein van sport- en genderonderzoek wordt vrouwelijke sportparticipatie enerzijds gethematiseerd in termen van empowerment en gezondheidsvoordelen, anderzijds wordt vanuit een poststructuralistisch perspectief de veronderstelde ‘bevrijdende’ werking van sport kritisch bevraagd. Beide perspectieven blijken echter twee kanten van een zelfde medaille, die zowel de voetbalsters als de onderzoeker in een keurslijf plaatst. Met wat speculatie, een dosis pragmatisme en de ethiek van seksuele differentie zal gezocht worden naar een mogelijke uitweg.

Nathanja van den Heuvel is filosoof aan de Universiteit Leiden

Visit the location's website here.