De Bijna-Doodervaring

Recording: De Bijna-Doodervaring

Al eeuwenlang hanteert de wetenschap de strikte scheiding tussen het bovennatuurlijke en het fysieke domein. Dit geldt ook voor de verklaring van de bijna-doodervaring (BDE). Mensen die dit hebben meegemaakt – in Nederland zijn dat zo’n 600.000 mensen! – ervaren o.a. buitenlichamelijkheid, een tunnel en een schitterend liefdevol licht. Venselaar stelt dat zowel de bovennatuurlijke als de neurologische BDE-verklaring tekort schieten. Na jarenlange studie, waarbij zij zich niet beperkt heeft tot een enkele invalshoek, maar de combinatie heeft gezocht van meerdere wetenschappelijke domeinen, via o.a. de (astro)fysica, zou haar theorie voor het eerst in de geschiedenis alle BDE-kenmerken kunnen verklaren.
Drs. Maureen Venselaar is geesteswetenschapper en 18 jaar geestelijk verzorgster geweest en 5 jaar voorzitter van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen. In haar werk kwam zij in aanraking met vragen rondom leven en dood en bijna-doodervaringen. Vanuit deze praktijk is zij haar 15-jarige detailstudie begonnen naar de bijna-doodervaring. Zij geeft regelmatig lezingen. Venselaar ontvangt steeds meer (inter)nationale erkenning zowel van wetenschappers als van mensen die een BDE hebben ervaren.

Lees verder

In Nederland zijn er zo’n 600.000 mensen met een bijna-doodervaring. Desalniettemin rust er op de BDE nog een zeker taboe. Toch kunnen we zonder enige twijfel concluderen dat het om zeer authentieke ervaringen gaat, die ook de wetenschappelijke wereld niet onberoerd laten. Het debat over dit onderwerp is echter uiterst controversieel, en spits zich toe op de neurologische verklaring (door o.a. prof. dr. D. Swaab) en de bovennatuurlijke verklaring (door o.a. drs. P.v. Lommel). Desondanks slagen deze theorie→n er niet in, aldus Venselaar, om alle bestaande kenmerken te verklaren, en houden ze ook onvoldoende rekening met andere significante en frequent genoemde kenmerken. Een voorbeeld hiervan is de absolute overtuiging van BDE’ers ‘dood’ te zijn en een ‘laatste reis’ te maken, langs sterren en planeten, ver van de aarde. Waarom niet alle kenmerken serieus nemen?

Zo’n 15 jaar geleden is Venselaar met de detailstudie naar de BDE begonnen, vanuit een integratie van het domein van de empirie van de BDE, de natuurwetenschap en ten dele de levensbeschouwing. Zij bestudeerde honderden bijna-doodervaringen en ontwikkelde uiteindelijk een geheel nieuwe BDE-verklaring. Deze duidt voor het eerst – op een consistente en coherente wijze – zowel de oude als nieuwe kenmerken. Tevens legt de nieuwe BDE-verklaring een absolute link met het naderen van het levenseinde en een mogelijk leven na de (bijna)dood. Daarnaast bepaalt de ernst van het trauma eveneens de diepte en volledigheid van de BDE. Ook onderscheidt Venselaar fasen in de BDE. Dit is – in grote lijnen – in overeenstemming met de visie van wereldwijd gerenommeerd BDE-deskundige dr. Moody, maar in tegenstelling tot de visie van drs.Van Lommel en prof.dr.Swaab.

Inmiddels heeft Venselaar, in de tijd na publicatie van haar studie aan The Institute Of Noetic Sciences en The Near Death Experience Research Foundation (USA, 2012) al vele lezingen en artikelen verzorgd, en uitstekende commentaren gekregen van academici uit de medische, natuurwetenschappelijke en levensbeschouwelijke wereld.

Visit the location's website here.