Homeopathische geneeskunde

De werking verklaard en wetenschappelijk bewezen?

Hippocrates is vooral bekend van de eed. De basis voor deze eed, die door artsen nog steeds moet worden afgelegd, werd door wat wel de vader van de geneeskunde wordt beschouwd, reeds 400 jaar voor Christus gelegd. Minder bekend is dat Hippocrates ook de zogenaamde ‘similiaregel’ bedacht, de regel die de basis vormt voor de homeopathie. De similiaregel luidt: het gelijke wordt door het gelijkende genezen. Homeopathische geneeskunde kenmerkt zich door de similiaregel en de speciaal bereide geneesmiddelen

Hoewel in elke drogist homeopathische middelen worden verkocht denken veel mensen dat dit ‘homeopathie’ is. Voor zelfmedicatie is dit prima, maar homeopathie is veel meer. Homeopathie is een volwaardige geneesmethode die het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert, die duurzaam is en daarmee gezondheid bevordert.

Een homeopathisch geneesmiddel wordt pas uitgezocht na een uitgebreide vraaggesprek en zo nodig na verder onderzoek, op basis van het totaalbeeld. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de lichamelijke, als geestelijke en persoonskenmerken. In de wetenschappelijk wereld wordt dit personalized medicine genoemd. Deze afstemming op de patiënt vormt de basis van de homeopathische geneeskunde en is essentieel voor de kans op succes.

De similiaregel is terug te vinden in een bekend fysiologisch fenomeen, hormesis. Door in een zeer lage dosering de juiste informatie aan te bieden krijgt het zelfgenezend vermogen een stimulans en kan de mens, het geheel van lichaam en geest, herstellen. Op deze wijze is het mogelijk om te werken zoals Hippocrates het bedoeld heeft: “Primum no nocere” – “Als eerste zult gij niet schaden”.

Wetenschap

Hoewel veel mensen homeopathische middelen gebruiken, is er vanuit de wetenschap veel kritiek. Weinig mensen weten echter dat op basis van meta-analyses, die volgens de wetenschappelijke methode zijn gebaseerd op ruim honderd placebo-gecontroleerde, dubbelblinde onderzoeken (RCTs) de conclusie kan worden getrokken dat de werking van homeopathie niet minder is dan die van reguliere geneesmiddelen! Een negatieve conclusie (Shang en Egger Lancet 2005) kreeg destijds zeer veel publiciteit, maar berustte feitelijk op bedrog. Lex Rutten zal dit uitgebreid toelichten omdat het de beeldvorming rond homeopathie in ons land sterk heeft beinvloed.

Voor tal van indicaties zijn er positieve systematische reviews die aantonen dat homeopathie werkzaam is bij specifieke aandoeningen is. Ook is er toenemend bewijs vanuit andere vakgebieden dat hoge potenties (verdund en geschud) van homeopathische geneesmiddelen informatie bevatten. Uit onderzoek (Kooreman en Baars, 2011) blijkt niet alleen dat huisartsen die ook andere vormen van geneeskunde (CAM) toepassen voordeliger te werken (12-25%), bovendien blijken de patiënten tevredener te zijn en langer te leven. Een duidelijke oproep voor integrale behandeling van iedere individuele patient dus.

In deze lezing een historisch en actueel overzicht van theorie en wetenschap van homeopathische geneeskunde; hoe goed gekozen homeopathische medicijnen de gezondheid kunnen bevorderen en wat de mogelijkheden voor jouzelf en onze totale gezondheidszorg kunnen zijn.

Lex Rutten & Gio Meijer

Lex Rutten was huisarts toen hij voor het eerst werd geconfronteerd met homeopathische geneeskunde. Tijdens zijn praktijk zag hij hoe mensen die hij met de middelen die hem ter beschikking stonden, onvoldoende kon helpen wel opknapten van een homeopathische behandeling. Nieuwsgierig is hij zich hierin gaan verdiepen. Allereerst studeerde hij homeopathie en werd hij homeopathisch arts sinds 1979. Later wilde hij dit geeffectueerd zien in wetenschappelijke onderbouwing en studeerde hij vervolgens epidemiologie.

Rutten heeft vele onderzoeken op zijn naam staan en is een wetenschapper van formaat. Naast zijn werkzaamheden als arts doet hij veel wetenschappelijk onderzoek, waarvoor hij ook is onderscheiden. Een van de meest spraakmakende is het artikel dat verschenen is naar aanleiding van het Lancet artikel van Shang en Egger 2005, (Ludtke R, Rutten AL (2008) The conclusions on the efectiveness of homeopathy highly depends on the set of analyzed trials. Journal of Clinical Epidemiology, 61;1197-1204 [Pubmed].

Sinds 1998 doet hij Prognostic Factor onderzoek in homeopathie. Zijn bijzonder interesse is het algoritme in de homeopathische gepersonaliseerde geneeskunde.

http://www.dokterrutten.nl/

Gio Meijer studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar stud ie deed zij wetenschappelijk onderzoek voor het preventiefonds. Geïnteresseerd geraakt door de praktijk en de mogelijkheden van homeopathie, met name bij zieke kinderen, besloot zij tijdens haar geneeskundestudie homeopathie te gaan studeren . Na haar studie werkte zij als arts op de Intensive Care afdeling neonatologie van het AMC en heeft zij haar eigen praktijk opgebouwd.

Zij werkt nu in haar eigen praktijk, in een huisartsenpraktijk in Amsterdam en in het Integraal Gezondheidscentrum Amsterdam, met verschillende andere integraal werkende artsen en specialisten. Verder is zij lid van de redactie van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, secretaris van de stichting VHAN en medisch adviseur van Patiënten platform Integrale geneeskunde, onderdeel van de NPCF, het Nederlandse overkoepelende patiënten/cliënten platform.

Haar drijfveer is homeopathische geneeskunde voor iedereen beschikbaar te maken.

Meer informatie

https://www.youtube.com/user/FindaHomeopath
https://www.youtube.com/watch?v=uwwdpnh7Uq4
https://www.youtube.com/watch?v=5Gj-P5fQJPA