Omgaan met klimaatverandering

Recording: Omgaan met klimaatverandering

Aanpassen en emissies beperken: een vooruitzicht voor de komende 30 jaar.

In deze lezing geeft mede oprichter van het IPCC, Pier Vellinga, ons een beknopte historische beschouwing over de ontwikkeling van de kennis over broeikasgassen en klimaatverandering enerzijds en de ontwikkeling van internationaal beleid anderzijds. Daarna spreekt hij over de Nederlandse initiatieven op het gebied van aanpassing aan klimaatverandering met aandacht voor het Delta programma en vervolgens wordt inzicht gegeven in de revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Tot slot deelt hij met ons zijn  verwachtingen voor de uitkomsten van de topconferentie over klimaatverandering in Parijs die gehouden wordt begin december dit jaar.

Pier Vellinga (1950) is hoogleraar klimaatverandering. De afgelopen 30 jaar stond onderzoek naar klimaatverandering en de maatschappelijk implicaties centraal in zijn werk. Na zijn afstuderen in Delft (1976) deed hij onderzoek aan het Waterloopkundig Laboratorium en promoveerde op de veiligheid in het kader van de Deltawerken. In 1988 trad hij in dienst van de overheid als adviseur internationaal klimaatbeleid. Hij was een van de oprichters van het IPCC en later betrokken bij de onderhandelingen over een internationaal klimaatverdrag. Vanaf 1991 is hij hoogleraar aan de VU in Amsterdam en sinds 2007 aan de Universiteit van Wageningen. In de periode 1990 tot 1994 was hij o.a. voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van de Mondiale Milieu Faciliteit (GEF) van de Wereldbank en de Verenigde Naties. In Nederland is hij thans voorzitter van de stichting Kennis voor Klimaat. Deze stichting is een samenwerkingsverband van het KNMI, TNO, Deltares, en de Universiteiten van Utrecht, Wageningen, Delft en de VU. Het gaat hierbij om de uitvoering van onderzoek naar de kansen en de onzekerheden op het gebied van klimaatverandering, voor overheden en bedrijfsleven. Daarnaast heeft hij verschillende maatschappelijk functies, zoals voorzitter van het bestuur van de Urgenda en lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Ontwikkelingsbank, FMO.

Visit the location's website here.