Bèta Balie Debat: Science for Life

Het gebruik van biobrandstof is een belangrijk onderwerp in de discussie over ons toekomstig energiegebruik. Is het een extra belasting voor het milieu of juist de oplossing waar we op wachten. Patricia Osseweijer is hoogleraar biotechnologie en maatschappij (TU Delft) en doet veel onderzoek en projecten rond dit onderwerp. Zij zal de betekenis van deze nieuwe technologie aan de orde stellen.

Visit the location's website here.