SG Highlights | Slavernijgeschiedenis van Nederland

This week’s Highlights cover our series of lectures on the history of Dutch slavery, which was offered in Dutch only. Next week we will be back with our English series on Decolonising Knowledge, exploring the legacy of colonial power structures in society. 

For our previous highlights, please take a look at our blogs.

Slavernijgeschiedenis van Nederland

Na een eeuw van relatieve stilte rondom de slavernijgeschiedenis van Nederland, is er met name in het afgelopen decennium een enorme groei in aandacht voor het onderwerp gekomen. Studium Generale brengt in samenwerking met Theater de Veste een serie van vijf lezingen over het slavernij- en koloniaal verleden van Nederland.

In 2002 vindt de installatie van een nationaal monument voor het slavernijverleden plaats en in 2007 wordt het onderwerp in de Nederlandse canon opgenomen. In de afgelopen jaren is het werk van onderzoekers, activisten en kunstenaars die hier al jaren aandacht aan besteden, meer gemeengoed aan het worden. Toch blijft de algemene kennis op dit gebied achter, mede door de gebrekkige aandacht in het onderwijs voor deze verhalen.

Maandag: Historisch overzicht, incl. 400 jaar WIC

De eerste lezing is van Karwan Fatah-Black (1981), hij trapt deze reeks af met een historisch overzicht van 400 jaar slavernijgeschiedenis en de West Indische Compagnie. Fatah-Black is universitair docent Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij is lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en betrokken bij het wetenschapsnetwerk Landelijke Onderzoeksagenda Slavernijverleden.

Dinsdag: Economische belangen en gevolgen van de slavernij

De tweede lezing in deze reeks is van Pepijn Brandon (1980) over de Economische belangen en gevolgen van de slavernij. Plantageslavernij was een economisch systeem. De koffie, suiker, tabak, indigo en specerijen die slaafgemaakte mensen in de Amerika’s en Azië produceerden, waren bedoeld voor Europese markten waar zij inkomsten opleverden voor een lange reeks economische spelers. Ook de mensenhandel zelf was ingericht op winst. Welke erfenissen liet slavernij na aan het Nederland van vandaag?

Woensdag: Slavernij in de Oost, incl. 400 jaar Banda

De derde lezing in deze reeks is van Matthias van Rossum (1984) over de Slavernij in de Oost, inclusief 400 jaar Banda. Van Rossum is senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij schreef veelvuldig over het Nederlands-Aziatische slavernijverleden.

Donderdag: Slavernijverleden in het Rijksmuseum

De vierde lezing in deze reeks is van Eveline Sint Nicolaas (1971) over het Slavernijverleden in het Rijksmuseum. De tentoonstelling Slavernij die tot eind augustus 2021 in het Rijksmuseum was te zien, nam de bezoeker aan de hand van tien persoonlijke verhalen mee door ruim 250 jaar Nederlandse koloniale geschiedenis. Eveline vertelt in haar lezing over de totstandkoming van deze tentoonstelling, de reacties op de tentoonstelling en wat er op de langere termijn zal worden gedaan met de verworven kennis en contacten.

Vrijdag: Herinneringscultuur & hedendaagse impact

De vijfde en laatste lezing in deze reeks is van Nancy Jouwe (1967) over de Herinneringscultuur & Hedendaagse impact van de slavernij. Jouwe is cultuurhistoricus en werkt als freelance onderzoeker, publiek spreker, publicist en docent. Ze doceert bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en doet onderzoek voor het publieksgeschiedenisproject Mapping Slavery.

Zaterdag: Herinneringen van oud Suriname | Kolonialisme toen en nu

Keti Koti, ofwel ‘gebroken ketenen’. Dat is de viering van de Surinaamse afschaffing van de slavernij. In deze lezing leer je meer over de koloniale geschiedenis van het land en de blijvende effecten ervan op de hedendaagse maatschappij. De lezing werd verzorgd door Tessa Leuwsha, rechtstreeks uit Suriname.